roboty ziemne

W trakcie wieloletniej pracy na rynku zbytu przemysłowym zdobyliśmy edukację i doświadczenie. To umożliwia nam sprawne analizowanie wymagań rynku oraz dowiezienie odbiorcy realizującemu roboty budowlane każde ilości kruszyw w dowolne miejsce Powiatu lęborskiego i, w elastycznym czasie, w wszelakim wyborze i w wysokiej jakości.
Posiadamy niezbędny sprzęt i urządzenia do rozładunku i transportu i, przemieszczania kruszywa do zasobników oraz dodatkowo załadowaniu pojazdów dowożących produkt wprost do odbiorcy.
roboty ziemne